HJ Bouwkundig Tekenbureau

Omgevingsvergunning

Als u wilt gaan (ver)bouwen of oprichten heeft u meestal een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Om na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft kan op de site "omgevingsloket" een vergunningcheck worden gedaan. De aanvraag omgevingsvergunning moet inclusief bijlagen digitaal worden ingediend en moet minimaal bevatten:

Niet altijd noodzakelijk:

De omgevingsvergunning wordt getoetst op:

Als de omgevingsvergunning past binnen het bestemmingsplan is er sprake van een reguliere procedure waarop binnen 8 weken na ontvangst bevestiging door de gemeente moet worden beslist. Bij niet tijdig beslissen ontstaat een vergunning van rechtswege.De hele aanvraag omgevingsvergunning kunnen wij voor u verzorgen.

image002

HJ Bouwkundig Tekenbureau

Houtkamp 15

3841 XB Harderwijk

tel: 06-39777303

email: info@hjtekenbureau.nlHoofdpagina

Uitwerken van ideeŽn

Bouwkundig tekenwerk

Neven activiteiten

Vergunningen

Links/downloads

Contact

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een bindend plan waarin de bestemming, ofwel de functie van de grond in is vastgelegd. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan bepaald mede of ergens gebouwd mag worden. De omgevingsvergunning wordt ook getoetst aan het bestemmingsplan.

Welstand

Elk nieuw bouwwerk wordt door een welstandscommissie getoetst aan welstandseisen. Deze onafhankelijke commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders of uw aanvraag voldoet aan de eisen van welstand m.b.t. uiterlijk of plaatsing. Het is verstandig om dit vooraf via een voortoets bij de gemeente na te vragen.

Bouwbesluit

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd aan het Bouwbesluit voldoen, ook als vooraf geen bouwvergunning nodig is. Als u hier niet aan voldoet kunnen burgemeester en wethouders u dwingen het bouwwerk zodanig aan te passen dat het geen gevaar meer oplevert of u zelfs dwingen het af te breken.

© laatste update: oktober 2017 HJ Bouwkundig Tekenbureau